Respect voor verschillen

Wij stemmen ons aanbod en aanpak af op lokale behoeften en noden; wij werken, binnen de grenzen van het mogelijke, op maat van onze lokale opdrachtgevers.

Wij staan open voor individuele verschillen en eigenheden.

Wij benutten diversiteit.

Zodanig dat:

  • Onze verschillende opvang initiatieven geen “eenheidsworst” moeten zijn.
  • Kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en vrij voelen. Iedereen kan zichzelf zijn en hoeft zich niet anders en/of beter voor te doen.
  • Kinderen, ouders en medewerkers geen drempels/schroom voelen om feedback te vragen en/of te geven.
  • Kinderen, ouders en medewerkers kunnen proeven van de diversiteit in onze maatschappij en hun eigen leefwereld of referentiekader kunnen verbreden.