Innovatief

Wij kijken met open en brede blik naar wat er rondom ons gebeurt en stemmen ons aanbod en onze aanpak hierop af.

Wij volgen maatschappelijke en beleidsmatige evoluties en vertalen dit in nieuwe opvangvormen, verdienmodellen, organisatiestructuren, samenwerkingen,....

Wij dagen onszelf uit om ons aanbod en onze aanpak continu te verbeteren en/of vernieuwen.

Wij zijn proactief, ondernemend, durven experimenteren en falen.

Wij denken steeds enkele stappen vooruit.

Zodanig dat:
  • Andere initiatieven, beleidsmakers e.a. bij ons aankloppen voor inspiratie en/of expertise.
  • We fouten delen, leren uit fouten en openheid over fouten waarderen.
  • Het een gewoonte is om ons aanbod en onze aanpak te evalueren, bij te sturen en/of te vernieuwen. Dit continu proces van evaluatie, bijsturing en vernieuwing staat in functie van het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers. Het is geen doel op zich.
  • We regelgeving en kwaliteitshandboek vertalen in functie van onze eigen visie, waarden en doelen. Het kwaliteitshandboek is praktisch en ondersteunt ons in onze dagelijkse werking.