Duurzaam

Wij denken op lange termijn en bouwen aan een stabiele en financieel gezonde organisatie.

Wij investeren in een vertrouwensrelatie met de kinderen, hun ouders, onze medewerkers, opdrachtgevers, regelgevende en subsidiërende instanties.

Wij gaan zuinig en verstandig om met onze beschikbare middelen.

Wij hanteren milieu-, sociale- en economische criteria in onze beslissingen en keuzes.

Wij stellen een gezonde levenshouding voorop.

Zodanig dat:

  • Wij een aantrekkelijke en stabiele werkgever zijn voor onze medewerkers. Het personeelsverloop en het ziekteverzuim liggen ver onder het sectorgemiddelde.
  • Het een gewoonte is om elke aankoopbeslissing te toetsen aan onze doelen. Doelen en noodzaak zijn bepalend voor onze aankoopbeslissingen.
  • Levensduur, milieu- en sociaal/ethische aspecten bepalend zijn voor onze aankoopkeuze. Tweedehands, natuurlijke materialen en lokale, gezonde producten hebben onze voorkeur.
  • Medewerkers en kinderen spaarzaam en met respect omgaan met materialen.
  • Ouders, medewerkers en kinderen zich samen inzetten om afval, suiker- en vetrijke snacks en dranken te beperken.