Dialoog & interactie

Wij nodigen kinderen, ouders, medewerkers en opdrachtgevers uit om mee te denken over en samen te werken aan het ontwikkelen en vernieuwen van ons aanbod en onze aanpak. Zij hebben een grote invloed op onze keuzes en beslissingen.

Wij zijn en blijven niettemin eindverantwoordelijk voor de keuzes en beslissingen die we maken.

Wij zijn een open huis, een warme en uitnodigende plek waar wisselwerking, participatie en betrokkenheid worden aangemoedigd.

Wij activeren en benutten kennis, competenties en talenten van alle betrokkenen.

Het uitbouwen en onderhouden van authentieke en respectvolle relaties met medewerkers, kinderen, ouders en opdrachtgevers zijn een noodzakelijke basis voor dialoog en interactie:

medewerkers

Zodanig dat:

 • Medewerkers weten wat we van hen verwachten. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder en duidelijk.
 • Het een gewoonte is om feedback te geven, ontvangen en vragen.
 • Onze focus ligt op het realiseren van onze doelen en niet op controle.
 • Oplossingsgericht werken en denken de norm is.
 • Signalen, ideeën en oplossingen van binnenin de organisatie maar ook van buiten worden toegejuicht.
 • Medewerkers durven experimenteren en fouten maken. Deze fouten worden met elkaar gedeeld en hiervoor worden ze gewaardeerd.
 • Talenten en competenties van medewerkers ten volle worden ingezet bij het realiseren van onze doelen; medewerkers krijgen kansen om zich te ontplooien en ervaren hun inzet als erg zinvol.

kinderen

Zodanig dat:

 • Kinderen weten wat ze van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten.
 • Zij de vrijheid ervaren om feedback te geven over ons aanbod en aanpak. Hun input is bepalend bij het vormgeven van onze activiteiten en het spelaanbod.
 • Kinderen meedenken over en meewerken aan het vormgeven van activiteiten en spelaanbod.
 • Zij zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen.
 • Zij hun vrije tijd graag bij Kikoen doorbrengen.

ouders

Zodanig dat:

 • Ouders weten wat ze van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten.
 • Ons aanbod en onze aanpak relevant en aantrekkelijk zijn en blijven voor ouders.
 • Het vanzelfsprekend is dat ons aanbod en onze aanpak mee evolueert met de noden en behoeften van ouders.
 • Ouders de vrijheid ervaren om feedback en input te geven en vragen.
 • Ouders zich begrepen en gehoord voelen. Wij nodigen ouders regelmatig uit om in dialoog te gaan. Deze dialoog is structureel ingebed in onze werking. De input die hieruit komt is niet vrijblijvend.

opdrachtgevers

Zodanig dat:

 • Er duidelijkheid en consensus is over het gemeenschappelijk belang en doel.
 • Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en duidelijk zijn. Elke partner weet wat van hem/haar verwacht wordt en afspraken worden nagekomen.
 • De samenstelling en/of de werking van het partnerschap regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd in functie van het gemeenschappelijk belang en doel.
 • Partners open en transparant communiceren over bedenkingen, behoeften, vragen,…
 • Overleg en dialoog met en tussen partners is ingebed in onze dagelijkse werking.