Actief

Wij luisteren geboeid en zijn actief benieuwd naar de leefwereld van kinderen.

Wij bieden kinderen en begeleid(st)ers verschillende spelimpulsen en stimuleren hen tot spel.

Wij creëren een veilige en huiselijke sfeer waar kinderen en medewerkers ongedwongen kunnen spelen, lachen, ontdekken, experimenteren, plezier maken,…

Wij moedigen het nemen van initiatief aan bij kinderen, medewerkers en ouders.

 

Zodanig dat:

  • We flexibel zijn in ons aanbod; we spelen optimaal in op de gedachten, gevoelens, behoeftes en interesses van de kinderen.
  • Kinderen en medewerkers met veel goesting naar Kikoen komen en ’s avonds moe en voldaan naar huis gaan.
  • Kinderen en medewerkers zich geprikkeld en ondersteund voelen om uitdagingen aan te gaan.
  • Ouders mee de handen uit de mouwen steken; bvb. bij de organisatie van een spel, klussen,…