Onze historiek

KIKOEN is een vrij jonge organisatie, die volop in beweging is, maar toch ook al een aantal belangrijke mijlpalen achter de rug heeft. Hieronder krijg je een kort overzicht van de verschillende stappen die we al gezet hebben.

De naam KIKOEN ontstond in 2007 toen de gemeente Retie bij KIKO, een initiatief van Blenders vzw, kwam aankloppen met de vraag om een IBO (een door Kind & Gezin erkend Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) op te richten. KIKO die, als regionale koepelorganisatie voor buitenschoolse opvang, al jaren de gemeentes ondersteunde bij het opzetten van kwaliteitsvolle kinderopvang zag dit als een uitdaging. KIKOEN Retie werd geboren en startte in de Kloosterstraat met een capaciteit van 21 kindplaatsen. De eerste 4 medewerkers van KIKOEN waren een feit.

Een aantal jaren bleef KIKOEN een lokaal initiatief in Retie, onder auspiciën van het KIKO-team. Tot KIKOEN in 2012 de bestaande buitenschoolse opvanginitiatieven van de gemeentes Grobbendonk en Olen overnam. Dit bracht een forse personeelsstijging met zich mee: op minder dan 1 jaar tijd groeide het personeelsbestand van 5 naar ruim 40 medewerkers. Ook kwamen er extra locaties bij: KIKOEN Grobbendonk telde 1 centrale locatie en KIKOEN Olen 3 locaties in de verschillende deelgemeentes van Olen (Centrum, Onze-Lieve-Vrouw Olen, Sint-Jozef Olen).

In 2014 werd de organisatie van buitenschoolse opvang en de koepelwerking van KIKO gesplitst. De werking van KIKOEN werd te groot om als KIKO-project verder te gaan en werd ondergebracht in een aparte vzw, die later de naam KIKOEN vzw kreeg. Onder 1 naam, 1 logo, 1 identiteit en een duidelijke visie en waarden zetten we de toekomst in.

De koepelwerking en de begeleiding van organiserende besturen ressorteren verder onder de naam KIKO als projectwerking onder SPK vzw.

Begin 2015 werd de tweede groeispurt van KIKOEN ingezet: ook de gemeente Balen besteedde de buitenschoolse kinderopvang uit. Dit betekende opnieuw een sterke groei met 5 extra locaties: Centrum, Gerheide, Hulsen, Olmen en Rosselaar. Met de komst van KIKOEN Balen steeg het personeelsbestand tot meer dan 90 medewerkers. Er kwamen 218 kindplaatsen bij, wat het totaal voor heel KIKOEN op 472 brengt. 

Van buiten schoolse naar binnenschoolse opvang

Met de verkoop van onze huidige locatie in Grobbendonk in het vizier, startten we aan een gefaseerde beweging van 1 centrale buitenschoolse opvang naar 5 ‘binnenschoolse’ opvanglocaties in alle basisscholen. In nauw overleg met gemeente, scholen en Kind & Gezin, vangen we de kinderen op in een opvangruimte die de school ons ter beschikking stelt. De vakantieopvang voor Bouwel blijft voorlopig nog op de huidige, centrale opvanglocatie, voor Grobbendonk doen we dit in één van de scholen (Klim-op Grobbendonk).

Ook in Balen en Olen hebben we ondertussen de eerste stappen gezet naar een geïntegreerd model van buitenschoolse opvang waarbij we korte opvang organiseren buiten de schooluren, maar binnen de schoolmuren.

In deze veranderingstrajecten blijven we volgende principes trouw: 

  • opvang vlakbij of in de verschillende basisscholen (vertrouwde omgeving & begeleiders); 
  • minimaliseren van busvervoer; 
  • connectie en samenwerking opzetten binnen de leer- en leefwereld van kinderen. 
Een nieuw decreet
Sinds 2021 is het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten in voege, een decreet dat perfect matcht met onze visie en ook de vorige principes onderschrijft. Dit geeft ons nog heel wat uitdagingen voor de komende jaren.
 
We gingen verder op hetzelfde elan en evolueerden ondertussen verder volgens onze principes in een aantal schoollocaties. De scholen zijn hierbij belangrijke partners.
 
In De Kleine Wijzer in Olen gingen we een stapje verder en herdachten we onze werkwijze en ons aanbod. We focusten op vrije tijd voor kinderen en deelden onze tijd in huistijd en buitentijd in. Met een verfrissende blik op buiten spelen creëerden we een inspirerende omgeving waarin kinderen kunnen ontdekken, spelen en genieten van hun vrije tijd. Zo ontdekten we dat buitenspelen voor rust, ruimte en een overvloed aan speelplezier zorgt.  
 
Het nieuwe decreet was ook de aanleiding voor de gemeente Retie om hun werking rond buitenschoolse opvang en activiteiten te bekijken. De gemeente organiseerde zelf korte opvang in de scholen, lange opvang en opvang in vakanties gebeurde door KIKOEN. Deze werkingen werden samengevoegd en sinds 1 september 2023 organiseert de gemeente Retie alle buitenschoolse opvang in Retie.

Als organisatie zijn we voortdurend op zoek naar het juiste aanbod, de gepaste organisatievorm en nieuwe pistes om te bewandelen...zodat onze kinderen, ouders en medewerkers tevreden zijn, want daar doen we het uiteindelijk voor.