Drie sterren inclusie

Met veel plezier stellen wij het 'Driesterren inclusie'-project voor!

Het Driesterren inclusie project is een project waarin we werken aan onze inclusieve werking. We maken onze opvang als het ware klaar voor kinderen die een specifieke zorgbehoefte hebben en die dus extra zorgen vragen. Elk kind is welkom bij KIKOEN en geven elk kind de kans om zich welkom te voelen.

 • Hoe kunnen wij onze opvanglocaties klaar maken voor kinderen met specifieke zorgbehoeften?
 • Hoe kunnen wij het beste tegemoet komen aan de zorgvraag van kinderen?
 • Hoe kunnen wij begeleiding de nodige ondersteuning bieden?

Elke KIKOEN-opvanglocatie krijgt de kans om een driesterren opvang te worden. Dit doen zij door te werken aan hun basiswerking en door hulpmiddelen in huis te halen om beter in te kunnen spelen op behoeften van kinderen. Voldoen ze aan alle criteria die aan een ster hangen, dan behalen ze de ster. 

1 ster
 • Pictogrammen
  • Speelgoed
  • Hoeken
  • Afspraken
  • Communicatie
 • Foto’s begeleiding
 • Daglijn

→ Duidelijkheid & structuur creëren

De eerste ster zoomt in op rust & duidelijkheid. Het is ons doel om alles visueel te maken wat niet visueel is en duidelijkheid geven over wie kinderen & ouders in de opvang mogen verwachten. 


2 sterren
 • Rusthoek — wegkruiphoekjes
 • Snoezelmateriaal
 • Gebruik time-timer
 • Intagesprek op locatie
 • Kindpaspoort
 • Wenmoment

→ Rust creëren

Om de tweede ster te behalen gaan we aan de slag rond het bieden van rust. We geven kinderen de kans om tot rust te komen als ze hier behoefte aan hebben en spelen hierop in met ons materialenaanbod.


3 sterren
 • Individueel zorgdossier
 • Maandelijkse observaties
 • Regelmatig overleg met ouders
 • Aandachtsbegeleiders
 • Regelmatig overleg met school/hulpverlening

→ Communicatie & opvolging

Met de derde ster zetten we in op communicatie met ouders, scholen, hulpverlening en met het team. We zorgen dat er geen kostbare informatie verloren kan gaan. Kinderen worden opgevolgd door een aandachtsbegeleider.