Anders organiseren

De buitenschoolse kinderopvang is een sector in verandering: in afwachting van een nieuw regelgevend kader er is een tendens merkbaar van een sterk gereglementeerde sector naar een meer regelluw kader waarbij lokale samenwerking (onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn) en een geïntegreerd en op elkaar afgestemd opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen centraal staan. 

Deze periode van regelluwte geeft ons de kans om te evolueren van een regelgedreven naar een visiegedreven organisatie. KIKOEN vzw wil geen afwachtende rol spelen, maar heeft de ambitie om koploper te zijn en te experimenteren met nieuwe vormen van opvang & business modellen, partnerschappen,…

Niet alleen de sector is in beweging. Ook onze klanten en de opvangvraag evolueren. Zo geven ouders aan meer nood te hebben aan flexibele opvanguren. Steeds meer kinderen hebben behoefte aan specifieke zorg. We voelen zelf aan dat er meer afstemming nodig is tussen alle partijen die een aanbod van opvang en/of vrije tijd voor kinderen doen.

Ook onze medewerkers voelen dat onze interne en externe context onderhevig is aan veranderingen. Daarnaast werkt onze huidige organisatiestructuur met lokale tussenschotten niet efficiënt. Dit daagt ons uit om na te denken over een organisatiemodel dat onze medewerkers in hun kracht zet en onze organisatiedoelstellingen ondersteunt.

1. Van een organisatie met 4 vestigingen naar een netwerkorganisatie van 22 teams

KIKOEN vzw is gegroeid door een reeks van lokale overnames en dit is ook merkbaar in de structuur van de organisatie. Met onze huidige organisatiestructuur focussen we momenteel teveel op het optimaliseren van de lokale entiteiten en te weinig op de organisatie als geheel. Door de regionale organisatie/lokale tussenschotten worden competenties, talenten en middelen niet altijd efficiënt ingezet. 
We willen de tussenschotten weghalen en evolueren van locatiegebonden coördinatoren naar locatieoverschrijdende teamcoaches die alle teams  de nodige ondersteuning bieden. 
 

2. Op weg naar meer zelfsturing en autonomie

We zijn er ook van overtuigd dat de teams zelf het meest impact hebben op de kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangproces. Door hen de verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven over dit proces, zullen zij bereid zijn het beste van zichzelf te geven. Gelukkige, fiere begeleiders maken tevreden klanten (ouders en kinderen). 
Daarnaast merken we dat we nog meer aandacht moeten hebben voor de samenstelling en complementariteit van de teams. In lijn met onze kernwaarde ‘diversiteit’, willen we ook meer diversiteit terugvinden in onze teams. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit op vlak van gender, leeftijd, competenties, interesses etc. sterkere teams maakt.
 

Dit project wordt mede gefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap.