Tevredenheid zomervakantie KIKOEN Retie 2022

Met enige trots delen we mee dat in Retie 95% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2022. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: enthousiaste, vriendelijke begeleiders & kinderen hadden een leuke vakantie.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 44 zijn we zeker blij, al merken we wel een daling ten opzichte van vorig jaar (55). 

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

 

Het is fijn om alle enthousiaste en warme reacties te lezen want net als de vele kinderen, genoten ook wij deze zomer weer van een fijne tijd in KIKOEN! Uit de bevraging blijkt dat kinderen bij hun thuiskomst enthousiast vertelden over de avonturen die ze beleefd hadden. Ouders geven aan dat ze vaak ook effectief het gevoel hadden dat hun kinderen een leuk spelaanbod voorgeschoteld kregen.

Hoewel we heel wat positieve feedback kregen over onze bereikbaarheid en aanspreekbaarheid, lezen we toch ook opmerkingen over onze interne communicatie die niet altijd goed leek te lopen. Wellicht heeft dit te maken met de grootse inzet van jobstudenten, waar we graag op rekenen om onze werking tijdens de zomer te ondersteunen. Ook dat laatste, de vele nieuwe gezichten in de begeleidersploeg, werd niet door iedereen als positief ervaren.

Net als vorig jaar, blijkt ook dit jaar dat dit thema onze blijvende aandacht nodig heeft.  We bekijken daarom richting volgende vakanties op welke manier we onze interne communicatie vlotter kunnen laten verlopen en hoe we onze jobstudenten daar meer kunnen bij betrekken.

Dankbaar voor jullie reacties op de zomerenquête, gaan we vol goesting aan de slag met alle actiepunten!