Tevredenheid zomervakantie KIKOEN Olen 2021

Met enige trots delen we mee dat in Olen 95% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2021. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: vriendelijke begeleiders, kinderen hadden een fijne tijd & we organiseerden leuke activiteiten

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 54 zijn we dus heel blij. 

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

 

We verwerken de resultaten momenteel met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties. Met de positieve punten in ons achterhoofd pakken we met veel enthousiasme de verbeterpunten aan:

Tijdens de vakanties worden op sommige locaties teams samengevoegd. We hebben gemerkt dat het voor enkele kinderen en ouders lastig was om met deze verandering om te gaan. We gaan proberen om dit op te vangen door via ons Facebook-kanaal alle medewerkers per vakantieteam voor te stellen. Zo hopen we dat we iedereen op een fijne, warme manier welkom kunnen heten in onze opvang!

Een tweede aandachtspunt is het kenbaar maken van onze dagstructuur voor onze jongste kinderen. We willen ervoor zorgen dat kinderen meer vertrouwd geraken met onze dagstructuur zodat hun vakantiedag voorspelbaarder wordt. Zo kunnen zij steeds met een gerust gemoed naar de opvang komen.

Dankjewel voor jullie talrijke reacties!