Ongewijzigde tarieven Olen

Misschien vernam je in de media het bericht dat onze tarieven die de gemeenteraad goedkeurde niet altijd overeenkomen met wat we aanrekenen. We kunnen jullie geruststellen dat dit niet het geval is en dat we nog steeds de afgesproken tarieven hanteren:

  • Voor- en naschoolse opvang: 0,95 euro per begonnen halfuur
  • Schoolvrije dagen en vakantie:
    • minder dan drie uur: 4,70 euro
    • tussen 3 en 6 uur: 7,00 euro
    • meer dan zes uur: 12,50 euro

Het klopt dat een administratieve kost van 5 euro wordt aangerekend aan ouders die niet inschrijven. Dit tarief is echter niet nieuw.

De uitspraak over het niet reglementair zijn van het woensdagtarief is niet correct. Het geldende tarief bedraagt 0,95 euro per begonnen halfuur en dat is conform de regelgeving van Kind & Gezin.

Merk je een onregelmatigheid op je factuur of heb je hier vragen over? Aarzel niet om ons te contacteren.

Vanwaar deze verwarring?

Bij het aanpassen van de lay-out van het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst hebben we een administratieve fout gemaakt. Bij de omzetting van deze documenten hebben we ons gebaseerd op de gegevens van Retie, waar andere afspraken gelden. 

Het gaat dus om een administratieve vergissing en niemand heeft onterechte kosten of tarieven betaald.