Van analyse naar actie

Een goede communicatie met onze doelgroepen (ouders, gemeenten, beleidsmakers, …) is een belangrijk aandachtspunt voor KIKOEN. Niet alleen versterken we er onze relaties mee, we verhogen ook de loyaliteit naar en het imago van KIKOEN. De werkgroep externe communicatie binnen KIKOEN heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en werkte in verschillende fases:

Stap 1. Formuleren van langetermijn ambities

We legden onszelf 7 langetermijn doelstellingen op. Deze ambities geven richting en houvast. Zo weten we waar we de komende jaren naartoe werken. We willen bijvoorbeeld werk maken van een positieve en correcte beeldvorming over buitenschoolse kinderopvang en nieuwe en toekomstige medewerkers tonen dat we een positieve organisatie zijn.

Stap 2. SWOT-analyse

Een realistisch beeld krijgen van de huidige situatie was een noodzakelijke volgende stap. Wat gaat er nu al goed? Wat kan er verbeterd worden? Waar liggen de uitdagingen en kernproblemen? Het antwoord op deze vragen gaf ons veel info en inzichten, die we verwerkten in een SWOT-analyse. Dit is een overzichtelijke weergave van de sterktes en zwaktes, maar ook van de kansen en bedreigingen die er voor KIKOEN liggen op gebied van externe communicatie. Het is een praktisch hulpmiddel om onze volgende stappen beter te kunnen bepalen.

Stap 3. En actie!

Nu is het tijd om over te gaan tot actie. De uitdaging is om onze sterktes te onderhouden en proberen nog sterkter te maken, maar ook om concrete kansen te grijpen en een aantal zwaktes weg te werken. Telkens een stapje dichter naar het bereiken van onze ambities!

Een greep uit de projecten en quickwins die de komende maanden onze aandacht zullen krijgen:

  • Aantrekken van nieuwe medewerkers
  • Onderzoeken van mogelijkheden tot SEO optimalisatie (zichtbaarheid in zoekmachines zoals Google verbeteren)
  • Meer aandacht voor het bereiken van kwetsbare gezinnen/anderstaligen
  • Betere visualisatie van visie en aanbod op de website
  • Eerlijke & menselijke verhalen brengen: tevreden ouders en medewerkers in de verf zetten
  • Optimaliseren van sociale media kanalen

Werk aan de winkel dus!