Sterren op de speelvloer

Bij KIKOEN zijn we ervan overtuigd dat in al onze teams heel wat talent rondloopt. En dat talent willen we zo goed mogelijk inzetten.

Binnen een team liggen er heel wat taken. Om de rollen en taken in een team te verdelen werken we met het sterrolmodel. Zo is niet één iemand verantwoordelijk voor alle taken en is het werk meer behapbaar.

Een sterrol is een taak waarvoor een medewerker extra aandacht heeft. Een sterrolhouder is verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie van zijn aandachtsgebied. Hij is de signaalgever en het aanspreekpunt en neemt initiatief om te verbeteren. Dat wil niet zeggen dat de sterrolhouder alles zelf uitvoert of alles zelf beslist. Het hele team blijft verantwoordelijk.

Bij de verdeling van de sterrollen houden we rekening met interesses, talenten en leerdoelstellingen.

Ondertussen zijn er al een aantal taken in het team verdeeld. We geven hieronder nog eens het overzicht:

  • Journalisten: zij zetten het laatste nieuws op Facebook zodat ouders kunnen volgen wat er in de opvang gebeurt
  • Buddy’s: zij zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen bij KIKOEN
  • Verslagmakers: zij maken een duidelijk en gestructureerd verslag van elk teamoverleg

Elke groep krijgt de nodige ondersteuning en komt af en toe samen om ervaringen uit te wisselen.

 

En de toekomst?

We bekijken welke sterrollen het team verder kunnen ondersteunen. Zo zijn er al ideeën rond een sterrol inclusie & gigagezond, maar later meer nieuws daarover.

Herken je jezelf in één van de bestaande sterrollen of heb je een (verborgen) talent dat je graag wil inzetten in je team? Ga in gesprek met je teamcoach.