Competenties per kracht

In de werkgroep Ontwikkeling gingen we het afgelopen jaar aan de slag rond de ambitie: "We zetten actief in om nodige talenten te ontluiken en ontbrekende competenties aan te leren in functie van onze toekomstplannen."

Een ambitieuze ambitie... en hoe begin je daaraan?

Wel, gewoon bij het begin! Als je medewerkers ontbrekende competenties wil aanleren, moet je natuurlijk weten welke competenties begeleiders moeten bezitten en wat ze inhouden. Dat maakte onze opdracht heel wat meer duidelijk en afgelijnd.

 

We namen ons 5-krachtenmodel als uitvalsbasis. Met het BOA-decreet in het vooruitzicht focussen we ons rond 5 verschillende thema's, onze 5 krachten: aanbod - infrastructuur & inrichting, inclusie, organisatie, medewerker en samenwerking & participatie.

Een logische kapstok om vanuit te vertrekken. We dachten na over welke competenties wij, als organisatie, belangrijk vinden. Onder het motto: 'Warm water moet je niet meer zelf uitvinden', zochten en vonden we extra inspiratie bij enkele bestaande documenten:

  • Vaardigheden van de 21ste eeuw
  • competentiedatabank kindcentra Berenschot - PACT
  • competentieprofiel pedagogisch medewerker Kinderopvang werkt!

Een vierde en het belangrijkste document dat aan de basis van onze competentielijst ligt, is 'Het kwaliteitslabel voor de kleuteropvang'. Hierin staan 6 compenties beschreven waaraan onze begeleiders moeten voldoen om als opvanglocatie een Kwaliteitslabel Kleuteropvang te kunnen behouden.

We hebben het nieuwe competentieprofiel voorgesteld aan het managementteam en de teamcoaches en keurden het goed. Het ligt klaar om in de praktijk gebracht te worden.

In een testfase maken de teamcoaches een inschatting van de stand van zaken in hun teams. Aan de hand van deze testfase brengen we de opleidingsnoden in kaart en ondernemen we volgende stappen.

Op deze manier kunnen we een opleidingplan opstellen, op maat van de noden, behoeften & interesses van onze begeleiders. Win-win-win dus!

Wordt vervolgd!