Bevraging doelgroep 45+

Vorig jaar stelden we een werkgelegenheidsplan 45+ op, een plan met acties om de werkgelegenheid van 45-plussers bij KIKOEN te behouden.

Eén van de acties uit het plan is om onze 45-plussers te bevragen. We zijn benieuwd naar hun verhaal en naar wat ze nodig hebben om zo lang, zo goed mogelijk bij KIKOEN aan de slag te blijven. In het voorjaar gingen we hierover in gesprek met een aantal medewerkers.

Uit de groep van 36 45-plussers maakten we een selectie van 9 medewerkers. We kozen voor een mix in leeftijd, anciënniteit en gemeente.
Ellen Bisschops en Ellen Pihay gingen ter plaatse voor de gesprekken. Volgende thema’s kwamen aan bod: Fysiek – Psychosociaal – Arbeidstijd – Loopbaanontwikkeling.

 •  Fysiek: er zijn fysieke belemmeringen aanwezig bij de bevraagde medewerkers.
  Het grootste deel hiervan geeft wel aan dat ze weten hoe ze hiermee kunnen omgaan door  bijvoorbeeld hulpmiddelen of collega’s in te schakelen.
 •  Psychosociaal: het meeste energie gaat verloren aan ergernissen binnen het team en  kinderen die drukker zijn waardoor ze minder geduld ervaren.
 •  Arbeidstijd: alle bevraagde begeleiders geven aan dat vakantieperiodes vermoeiend zijn.
  Dit komt door onder andere de langere blokken; ze doen meer uren aaneensluitend.
 •  Loopbaanontwikkeling: de medewerkers staan open om bij te leren in diverse thema’s.

En wat nog het meest opviel: onze begeleiding doet hun job graag! Ze krijgen energie van de omgang met de kinderen en doen hun werk met hart en ziel. #wijzijnfier!

De vriendschap van de kinderen, daar doe ik het voor! Je krijgt veel van de kinderen en ouders terug.

We koppelden de resultaten van deze gesprekken terug aan de teamcoaches en ze kwamen aan bod op het CPBW.

Volgende aanbevelingen kwamen uit de bus:

 •  Tafel/stoelen voorzien geschikt voor volwassenen
 •  Met een kritische blik naar de planning kijken: de werkgroep Planning bekijkt wat mogelijk is
 •  De loopbaanontwikkeling van onze medewerkers ondersteunen en aanmoedigen door in te  spelen op hun noden. De werkgroep Ontwikkeling heeft hierin al heel wat stappen gezet en  gaat dieper in op dit thema.

Wordt dus vervolgd…