Tevredenheid zomervakantie 2022

Met enige trots delen we mee dat in Grobbendonk 97% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2023. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: we hebben lieve begeleiders, kinderen en ouders kregen een warm onthaal & kinderen waren blij en hadden een leuke vakantie.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 67 zijn we dus heel erg blij. Dit ligt helemaal in lijn met de score van vorig jaar (69).

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

 • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
 • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
 • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

We verwerken de resultaten momenteel met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties. Onderstaande acties zijn een samenvoeging van de resultaten van de tevredenheidsenquête, evaluatie met het team en evaluatie met jobstudenten:

 • We willen meer aandacht besteden aan onze aankleding en het kenbaar maken van activiteiten. We willen het nog duidelijker en opvallender, de kinderen er nog meer bij betrekken. Dit zorgt immers voor sfeer en gezelligheid, maakt het thema duidelijker, kan kinderen prikkelen en stimuleren.
  • Zo zouden we op de woensdagen voorafgaand aan een vakantie of de eerste dagen tijdens de vakantie meer knutselactiviteiten voorzien die ons decor en aankleding van de vakantie verrijken.
  • De aankondiging van activiteiten gebeurt nu op een krijtbord, we betrekken de kinderen hierbij en maken dit visueel. We zoeken een plek zodat dit ook zichtbaar is voor de ouders, zodat ze nog beter op de hoogte zijn.
  • We zetten graag in op het uitbreiden van onze thema's, zowel in aantal als in variëteit. 
 • We willen onze kinderen meer aanspreken op hun aandeel en verantwoordelijkheid om mee zorg te dragen voor onze materialen, mee op te ruimen, elkaar te helpen. Hiervoor moeten we zelf goed op een lijn staan en consequent zijn, kinderen aanspreken
 • We willen ons nog beter organiseren en meer aandacht hebben voor de allerkleinsten.We zetten extra in op een goed contact met ouders, daarom zullen we hiervoor bewust tijd maken tijdens breng- en afhaalmomenten.
 • We willen nog meer naar buiten!
  • Onder het motto: 'Wat je binnen doet, kan je buiten beter!' gaan we buiten hoeken creëren en speelgoed/materialen van binnen mee naar buiten te nemen. Door de buitenruimte aantrekkelijker te maken, willen we kinderen motiveren om buiten te spelen.

Dankjewel voor jullie talrijke reacties! Wij gaan ermee aan de slag!