Tevredenheid zomervakantie 2020

De zomervakantie is nog maar net achter de rug, maar wij staan al te trappelen om de volgende editie voor te bereiden. Daarom waren we heel benieuwd hoe jullie de afgelopen zomervakantie beleefd hebben. Op 3 september stuurden we een tevredenheidsenquête uit naar alle ouders die dit jaar gebruik maakten van onze vakantieopvang. En hier zijn we met de resultaten. 

Met enige trots delen we mee dat in Grobbedonk 92% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2020. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: kinderen voelen zich thuis in de eigen opvang en kinderen komen heel graag naar KIKOEN.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 68 zijn we dus heel erg blij. Dit ligt helemaal in lijn met de score van vorig jaar (67).

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

We verwerken de resultaten momenteel met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties. Met de positieve punten in ons achterhoofd pakken we met veel enthousiasme de verbeterpunten aan:

Door corona konden we helaas niet alle opvangvragen van ouders beantwoorden. Om toch aan de grote vraag aan opvang te kunnen voldoen, hebben we tijdens de zomervakantie een derde opvanglocatie geopend: Klim Op Grobbendonk. Hierdoor bleven kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving, in kleinere groepjes, wat als positief ervaren werd. In de herfstvakantie zijn opnieuw onze twee vaste locaties geopend (Wijngaard & Schoolstraat) en werken we niet meer met weekbubbels. Hierdoor kunnen we weer naar volle capaciteit kinderen opvangen.

Enkele ouders gaven aan dat de contacten met begeleiding en de contacten met de kinderen soms minder warm was. Dit is een belangrijk aandachtspunt waarmee we onmiddellijk aan de slag gaan!

Een derde verbeterpunt zijn de activiteiten: ouders geven aan kinderen weinig activiteiten deden en dat begeleiders het geplande programma niet altijd volgden. Ook dit nemen we zeker mee naar de volgende vakanties. De uitstapjes, mogelijk gemaakt door gemeente Grobbendonk, vielen erg in de smaak.  

Bedankt voor jullie talrijke reacties!