CO2-meters in Grobbendonkse KIKOEN-locaties

Lokalen voldoende ventileren en de luchtkwaliteit in binnenruimtes monitoren is erg belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. Een goede ventilatie vermindert het aantal virusdeeltjes in de lucht en zorgt ervoor dat die sneller worden afgevoerd. Als de lucht in een lokaal voldoende ververst wordt, daalt de kans op besmetting met het coronavirus via de binnenlucht aanzienlijk.

De intussen alom bekende viroloog Marc Van Ranst deed vorige week de volgende uitspraak in het duidingsprogramma 'Terzake': "Elk klaslokaal zou een CO2-meter moeten hebben." 

Zo gezegd, zo gedaan!

Het lokale bestuur van de gemeente Grobbendonk nam deze goed raad ter harte en kocht CO2-meters aan voor al haar scholen en voor onze KIKOEN-opvanglocaties. 

Een mens ademt CO2 uit. De hoeveelheid CO2 in een binnenruimte neemt toe wanneer: 

  • meer aanwezigen zijn,  
  • te weinig ventilatie & verluchting is,  
  • mensen langer aanwezig zijn.  

CO2 is een indicator voor de binnenluchtkwaliteit. Met een CO2-meter kan je de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht meten en dus de kwaliteit van de binnenlucht bepalen. 

Hoe hoger de concentratie CO2 in de binnenlucht, hoe slechter de luchtkwaliteit. In dat geval is het hoog tijd om de binnenruimte te ventileren! 

Zoals we hierboven al aangeven is ventilatie heel belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. Maar ook in niet-coronatijden is een goede luchtkwaliteit in binnenruimtes belangrijk. Denk maar aan hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieverlies bij een te grote hoeveelheid CO2 in de lucht. 

Met behulp van de CO2-meters zorgen we ervoor dat de luchtkwaliteit in onze opvanglocaties goed blijft & kunnen we de kans op besmetting met het coronavirus beperken. 

Bedankt aan het lokale bestuur van Grobbendonk!