Verhuis Hulsen naar school De Twinkeling

De opstart

De verhuis van locatie Hulsen stond al een tijdje op de planning. Op 9 januari was het zover en verhuisden we met onze opvang naar school De Twinkeling.

Het duurde even voor het duidelijk was waar we onze opvang konden organiseren. Na overleg met de schooldirectie en op basis van onze wishlist beslisten we dat we opvang zouden organiseren in de "groene klas" van de lagere school.

Eens die kogel door de kerk startten de verdere voorbereidingen en maakten we concrete plannen.

 

Het draaiboek

Elke verandering zorgt voor vraagtekens en wat ongerustheid. Daarom stelde de teamcoach  een draaiboek op om de verschillende stappen te doorlopen:

  • wat behouden we, wat wijzigt niet, wat kan ons rust geven
  • wat verandert wel, hoe gaan we ons organiseren
  • bezoek aan de school: welke lokalen kunnen we gebruiken
  • werken rond aanbod
  • praktische afspraken
  • opmaken van de dagstructuur
  • communicatie naar ouders, kinderen, gemeente, intern
  • opvang kinderen buitengewoon onderwijs

Vanuit dit draaiboek volgden gesprekken met de schooldirectie en maakten we afspraken. Een traject waarin we zeer vlot samenwerkten met de school.

En actie!

Ondertussen begonnen de begeleidsters met het opruimen van hun "oude" opvang. Ze bekeken welke materialen ze meenamen, wat weg mocht en wat opgefrist moest worden. Onze klusjesman heeft het team hierin enorm ondersteund.

We bezochten de pas verhuisde opvang van Rosselaar (Balen) en de Kleine Wijzer (Olen) en deelden ervaringen. Op de nieuwe locatie verwijderden we materialen van de school, startten we met de verfwerken en kon de verhuis beginnen. De "groene klas" bleef de "groene klas", maar wel in onze eigen muntgroene KIKOEN kleur.

Al die tijd bleef de opvang voor de kinderen open, moesten begeleidsters opruimen, inrichten, overleggen, vergaderen. Een pittige periode, maar een zeer aangename en goede teambuildingsoefening.

Na veel werk kijken we tevreden terug en zijn we blij met het resultaat. Gaandeweg zullen we de dingen nog verfijnen, maar met trots stelden we onze opvang voor en organiseerden we een feestje!