Tevredenheid zomervakantie KIKOEN Balen 2022

Met enige trots delen we mee dat in Balen 94% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2022. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: de kinderen voelden zich (meteen) thuis, kinderen hadden een leuke vakantie & we hebben vriendelijke begeleiders.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 62 zijn we erg tevreden. Het is een mooie stijging ten opzichte van vorig jaar (40). 

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

 

We verwerken de resultaten momenteel met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties.

We bekijken hoe we onze dagstructuur duidelijk kunnen maken. Enkele ideetjes die we verder willen uitwerken: mail naar ouders met de structuur van de dag, dagstructuur zichtbaar maken in de opvang, filmpje maken 'het leven zoals het is...'- de kinderopvang door de ogen van de kinderen.

De bereikbaarheid van de locaties kwam enkele keren naar boven, daarom zullen we de GSM's van de locaties op orde stellen en tijdens opvangmomenten met ons meedragen.

Als derde actiepunt bekijken we graag hoe we ons aanbod nog verder kunnen uitbreiden. Zo bekijken we de piste om lokale, kleinschalige uitstapjes te organiseren om wat variatie te brengen in het aanbod voor kinderen die de volledige vakantie komen.

Dankjewel voor de talrijke reacties! Wij gaan aan de slag met de feedback!