Tevredenheid zomervakantie KIKOEN Olen 2021

Met enige trots delen we mee dat in Balen 95% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2021. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: de kinderen hadden een leuke tijd, we organiseerden leuke activiteiten & warme begeleiders.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 40 zijn we best tevreden. 

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

 

We verwerken de resultaten momenteel met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties.

We bekijken met onze teams hoe we een gevarieerd aanbod kunnen aanbieden waar elk kind zijn gading in vindt. We denken daarbij aan een aanbod op maat van leeftijd, actief of net rustig, binnen of buiten,… Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan de communicatie met ouders. We nemen het huishoudelijk reglement onder de loep met het oog op vereenvoudiging en verduidelijking.

En last but not least onderzoeken we of we het aanbod over de verschillende locaties kunnen bijsturen om zo voor meer kinderen een opvangplaats te kunnen aanbieden. 

Dankjewel voor jullie talrijke reacties!