Tevredenheid zomervakantie KIKOEN Balen 2023

Met enige trots delen we mee dat in Balen 86% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2023. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: kinderen waren blij en komen graag & we hebben lieve begeleiders.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 47 zijn we tevreden, al is het een flinke daling ten opzichte van vorig jaar (62).

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

 

We verwerkten de resultaten met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties:

Een feedback die meermaals terugkomt is het gebrek aan contact met begeleiding. Daarom zullen we de komende tijd werken aan vriendelijkheid, persoonlijk contact tussen begeleiding, ouders en kinderen & de aanspreekbaarheid van begeleiding. We willen meer tijd voorzien en het contact optimaliseren (bv. door een ontvangsplek op een centrale plek nabij de ingang te voorzien). Bij persoonlijk contact is het fijn om de namen van begeleiding te kennen. Daarom zullen we alle foto's van begeleiding die je in de opvanglocaties vindt van namen voorzien.

We zetten in op een warm onthaal van kinderen en hebben extra aandacht voor kinderen bij aankomst. Het actief verwelkomen, troosten van kinderen indien nodig en samen op zoek gaan naar spel is een belangrijke taak van begeleiders. We vestigen de nodige aandacht hierop. 

Er zijn veel nieuwe gezichten in KIKOEN Balen. We proberen steeds in te zetten op vaste gezichten in onze teams, jammer genoeg kunnen we dit, door omstandigheden, niet altijd waarmaken. We engageren ons wel om hiervoor blijvend aandacht te hebben! We zetten ons in om alle nieuwe medewerkers tijdig voor te stellen via onze website, Facebookpagina en op de opvanglocatie.

Dankjewel voor de talrijke & eerlijke reacties! Wij gaan aan de slag met de feedback!