Tevredenheid zomervakantie 2020

De zomervakantie is nog maar net achter de rug, maar wij staan al te trappelen om de volgende editie voor te bereiden. Daarom waren we heel benieuwd hoe jullie de afgelopen zomervakantie beleefd hebben. Op 3 september stuurden we een tevredenheidsenquête uit naar alle ouders die dit jaar gebruik maakten van onze vakantieopvang. En hier zijn we met de resultaten. 

Met enige trots delen we mee dat in Balen 92% van de ouders tevreden is over de zomervakantie 2020. Enkele pluimen die we op onze hoed mogen steken: kinderen beleefden een mega leuke tijd en vriendelijke & goede begeleiders.

Hieronder vind je drie grafieken waarop de resultaten van onze tevredenheidsenquête te lezen zijn: 

Ben je tevreden over de opvang tijdens de zomervakantie?
In welke mate voelde je kind zich welkom bij KIKOEN deze zomer?
In welke mate kon je als ouder deze zomer met je vragen & noden terecht?

Met de Net Promotor Score meten we de algemene klantentevredenheid bij KIKOEN. Zo kunnen we ons ook vergelijken met andere organisaties. De best scorende organisaties situeren zich tussen de +50 en +80. Met de score van 59 zijn we dus heel blij, zeker gezien de sterke stijging ten opzichte van vorig jaar (43).

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

We verwerken de resultaten momenteel met de grootste zorg en gaan ermee aan de slag in concrete acties. Deze zomervakantie was anders dan alle andere en ouders hadden heel wat vragen. Helaas bleek onze bereikbaarheid een groot werkpunt en bleven heel wat vragen onbeantwoord. We gaan op zoek naar oplossingen om dit te verbeteren en laten nog weten hoe we dit gaan doen.
De opening van een extra locatie bracht ook heel wat rust en herkenbaarheid waardoor de kinderen een fijne zomer beleefden in KIKOEN Balen. Dat blijft ongetwijfeld onze belangrijkste drijfveer!

Dankjewel voor jullie talrijke reacties!