Sociale verkiezingen

Vandaag houden we voor de tweede keer Sociale Verkiezingen. Wat dit betekent voor KIKOEN, lees je hieronder. 

Waarom stemmen? 
Bij Sociale verkiezingen kiezen de medewerkers vertegenwoordigers om hun belangen te behartigen. Zo komt ook hun stem bij het management terecht. 

Voor wie stemmen we? 
We kiezen vandaag de nieuwe leden van het CPBW, het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkvloer.  
Zij zien mee toe op het welzijn van de medewerkers en nemen initiatieven ter verbetering van de veiligheid en gezondheid. 

Hoe gaat zo’n stemming in z’n werk? 
Net zoals bij de verkiezingen van bijvoorbeeld het Federale Parlement, kan je kiezen voor een lijststem voor een bepaalde vakbond of een naamstem voor 1 of meerdere vertegenwoordigers van dezelfde partij. 
Uiteraard is de stemming anoniem. 

Wat na vandaag? 
Als alle stemmen geteld zijn, kennen we de nieuwe leden van het CPBW. 
Tijdens de installatievergadering in juni maken we het Huishoudelijk Reglement op. Hierin bundelen we o.a. de afspraken en regels over dit nieuw samengestelde overlegorgaan. En dan starten we met nieuwe energie om er een constructieve samenwerking van te maken.