Sterrol inclusie

Om onze organisatie, werking en teams klaar te stomen voor het BOA-decreet, richtten we een hele tijd geleden werkgroepen op. Elke werkgroep werkt een thema van het vijfkrachtenmodel van KIKOEN uit, zo ook de werkgroep BOA-inclusie.

In deze werkgroep gaan we op zoek naar wat er nodig is om onze inclusieve werking verder uit te bouwen. Hoe kunnen we de informatiedoorstroom rond (de aanpak van) kinderen richting de teamcoach, de inclusiecoach, de ouders, de scholen,... verbeteren? Dat is één van de vraagstukken die we willen aanpakken.

Een eerste stap hierin is het introduceren van een sterrol inclusie in elke wijk. Bij KIKOEN werken we al een tijdje met sterrollen. Het is een manier van werken waarbij teamleden een extra verantwoordelijkheid krijgen, om zo de verschillende taken binnen een team te verdelen.

Een tijdje geleden deden een oproep bij onze begeleiders. Ondertussen voerden we gesprekken met alle kandidaten en selecteerden uiteindelijk 10 sterrolhouders inclusie. Een groepje enthousiaste begeleiders die samen met ons de uitdaging aangaan om de inclusieve werking van KIKOEN verder uit te bouwen!

De sterrol inclusie is, binnen de eigen wijk, het aanspreekpunt voor de inclusiecoach & teamcoach. Hij heeft een signaalfunctie en kan inschatten wanneer de hulp van de inclusiecoach nodig is. Daarnaast heeft de sterrol een administratieve taak: hij verzorgt de administratie rond kinderen met ondersteuningsbehoeften (bv. overzicht kinddossiers, verslagen,...).

Maar de belangrijkste taken zijn een warm contact met ouders houden & het thema inclusie levend houden in de eigen wijk.

Ondersteuning KIKOEN

In tweemaandelijkse samenkomsten ondersteunen wij op onze beurt alle sterrolhouders. De inhoud van deze samenkomsten zal beurtelings wisselen: we maken ruimte voor ervaringsuitwisseling & inhoudelijke sessies. De inhoud van deze sessies bepalen we op maat van de groep, naargelang de behoeften van de sterrolhouders.

Vandaag gaven we het startschot van deze sterrol inclusie. We kwamen samen in ons KIKOEN-nest, maakten kennis met elkaar en stippelden ons pad voor het komende werkjaar uit. Wij zijn alvast helemaal klaar om samen met onze 10 sterrolhouders inclusie op pad te gaan!