KIKOEN pakt signalisatie aan

Midden 2021 kwam er een nieuwe werkgroep bij KIKOEN tot leven: de werkgroep externe communicatie. De werkgroep bestaat uit vijf enthousiaste collega’s die projectmatig, stap voor stap en doelgericht de communicatie naar onze doelgroepen en stakeholders trachten te verbeteren.

‘Elke KIKOEN locatie is zichtbaar in het straatbeeld en wordt makkelijk gevonden.’ Het is een van de zeven ambities van de werkgroep en de ideale aanleiding om voor de locaties van KIKOEN een signalisatieplan te ontwikkelen.

Waarom een signalisatieplan?

KIKOEN werkt al jaren aan een geïntegreerd model van buitenschoolse opvang waarbij we korte opvang organiseren buiten de schooluren, maar binnen de schoolmuren. Sommige locaties zijn al jarenlang onze thuisbasis, andere durven, in overleg met onze partners, al eens te wijzigen. Doorheen de jaren raakten bewegwijzering en infoborden verouderd en/of gedateerd, waardoor opvanglocaties minder zichtbaar en herkenbaar zijn. Een signalisatieplan moet hierin verandering brengen.

Wat zijn de uitdagingen van het KIKOEN signalisatieplan?

 • Juiste informatie delen op de juiste drager op de juiste plaats: actueel en up-to-date
 • Uniformiteit over de locaties heen: zichtbaar en herkenbaar
 • Flexibel en multi-inzetbaar: nieuwe signalisatie dragers zijn makkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken
 • Uitstraling en imago: creëren van de juiste sfeer via huisstijl van KIKOEN (#wijzijnfier)

We volgen een 4-stappen methode:

  1. Analyse: Een uitgebreide analyse brengt de huidige signalisatie in kaart: we kijken naar toegangswegen, -poorten en deuren.
  2. Oplossing: We gaan in dialoog met de verschillende teams en partners om onze signalisatie nog beter vorm te geven en formuleren een plan van aanpak op maat van de locatie.
  3. Implementatie: En actie! Oude communicatie wordt weggehaald en nieuwe elementen komen in de plaats.
  4. Opvolging: de nieuwe signalisatie wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Het hoofdkantoor Teunenberg is een van de eerste testlocaties: collega Gerry verwijderde reeds het oude infopaneel met foutieve informatie. Een nieuw bord conform onze KIKOEN huisstijl is reeds in de maak! In Klim-op Grobbendonk zijn de eerste stappen gezet om een signalisatieplan uit te werken en ook Willem Tell Olen staat op de planning.

Wordt gegarandeerd vervolgd...

#wijzijnfier