Opleiding kleine blusmiddelen

Op vrijdag 4 oktober kregen onze medewerkers de kans om de opleiding kleine blusmiddelen te volgen. Deze opleiding werd georganiseerd door onze preventieadviseur: Ingrid, in samenwerking met De Coninck Opleidingen. 

We geven graag het woord aan onze verslaggevers ter plaatse: Chavari & Lieve. 

Kleine blusmiddelen 

Samen met onze collega’s van KIKOEN volgden wij de opleiding 'Kleine blusmiddelen'.

Deze is ideaal om iedere werknemer die in aanraking kan komen met een beginnende brand, een degelijke instructie mee te geven over hoe hij/zij zonder veel risico’s kan handelen.

We kregen een inzicht in het doel, het gebruik & de werking van de kleine blusmiddelen

Het theoretische gedeelte behandelde: het verbrandingsprocesbrandwonderverzorging en de blusstoffen

Na het theoretische gedeelte legden we een schriftelijk examen af, waar ieder van ons met glans voor slaagde! 

In de praktijk gingen we over tot echte branden blussen met verschillende materialen. 

Na de praktische proef werd er meegedeeld dat ieder van ons ook voor dit deel geslaagd is. 

Wij zijn blij dat we deze vorming mochten volgen, de veiligheid van onze kinderen garanderen is een van onze belangrijkste taken! 

<p>Ingrid Van Mechelen</p>

Ingrid Van Mechelen

Preventieadviseur
0475 60 30 87

ingrid.vanmechelen@kikoen.be

<p></p>

Wil je meer informatie over hoe we rond veiligheid werken bij KIKOEN?
Neem dan contact op met Ingrid, onze interne preventieadviseur.