Onthaalenquête

Dat we bij KIKOEN trots mogen zijn op onze collega’s wisten we al! En dat werd nog eens extra in de verf gezet door de resultaten van onze onthaalenquête.

Hun bereidwilligheid om te helpen, hun enthousiaste verwelkoming, openheid en interesse maakten het onze nieuwe medewerkers makkelijk om te starten bij KIKOEN.

Bedankt dus lieve KIKOEN-collega’s om mee te zorgen voor de warme welkom van onze nieuwe medewerkers!

Jullie dragen zo actief jullie steentje bij aan het gehele onthaalbeleid.

En aan dat onthaalbeleid hebben we de voorbije jaren hard gewerkt. We vinden het bij KIKOEN belangrijk dat onze medewerkers zich snel thuis voelen in onze organisatie en werkten hiervoor verschillende projecten en tools uit.

Om na te gaan of deze het gewenste effect hadden, hielden we eind vorig jaar een onthaalenquête bij onze nieuwe medewerkers.

 

We nodigden de deelnemers van onze laatste twee onthaaltrajecten (2020-2021) uit samen met de teamcoaches en medewerkers van de ondersteunende diensten die het voorbije jaar in dienst kwamen.

In totaal vulden 11 medewerkers deze enquête in en wat blijkt? We mogen best trots zijn op ons onthaalbeleid! Maar liefst 100% van onze nieuwe medewerkers is tevreden over het onthaal bij KIKOEN. Ze geven een gemiddelde score van 89% voor het welkomstgevoel dat ze hadden. #wijzijnfier

Ben je tevreden over het onthaal dat je bij KIKOEN gekregen hebt?

In welke mate voelde je je welkom bij KIKOEN?

 

Waarover zijn onze medewerkers dan het meest tevreden?

Aan de hand van enkele stellingen gingen we na of ons onthaalbeleid de vooropgestelde doelstellingen bereikt. Hieronder zie je waarop we het beste scoorden.

De buddy's

Daarnaast werd ook onze buddywerking onder de loep genomen. 5 van onze 11 deelnemers hadden een buddy bij de start of werden opgevangen door een buddy van een andere locatie.

Onze deelnemers vonden het leuk dat ze een buddy hadden die hen wegwijs maakte en vinden het een meerwaarde om buddy’s aan te stellen. Medewerkers die geen buddy hadden, gaven aan dat het zonder buddy toch even uitzoeken was en dat de start iets minder spannend was geweest als ze een buddy aan hun zijde hadden gehad.

Nu we ook op elke locatie een buddy hebben, hopen we dat al onze nieuwe medewerkers met een gerust hart kunnen starten.

En dan nu… Actie!

Uit de enquête kwamen ook enkele actiepunten waar we mee aan de slag gaan. Zo kunnen we nog groeien in de kennismaking met collega’s, kinderen en ouders. Een thema dat centraal zal staan in de volgende buddysessie. Ook het kennismakingsspel voor medewerkers draagt hieraan bij.

Daarnaast denken we verder na over hoe we afspraken en procedures nog beter kunnen overbrengen, alsook over het wegwijs maken in bijvoorbeeld Sharepoint.

Wordt vervolgd…

Uiteraard stopt het hier niet. We blijven inzetten op de warme welkom van nieuwe medewerkers en volgen het onthaalbeleid nauwgezet op.

Laat die nieuwe collega’s dus maar komen!