Opleiding kleine blusmiddelen

Brandjes blussen... daar kennen onze KIKOEN-helden alles van. Niet alleen in spreekwoordelijke zin, maar sinds kort ook in de praktijk. 

Onze interne preventiedienst stelt jaarlijk een jaaractieplan (JAP) op. In het JAP beschrijven zij concreet welke actiepunten ze het komende jaar zullen uitvoeren om risico's binnen KIKOEN uit te schakelen of te beperken.

Dit jaar staat het JAP in het teken van brand. Daarom organiseerden we de opleiding 'Kleine blusmiddelen' die al onze KIKOEN-helden verplicht volgden.

In samenwerking met IDEWE organiseerden we 6 opleidingsdagen. Onder begeleiding van Joris & Stefan leerden we over de branddriehoek, hoe je brand kan voorkomen, wat je moet doen bij brand,... En we leerden branden blussen met verschillende blusmiddelen.

Een leerlijke opleiding... die we hopelijk nooit moet uitoefenen in de praktijk!

Benieuwd naar onze helden in brandblusactie? Bekijk dan zeker de foto's hieronder.