Samen bouwen aan een KIKOEN-toekomst

Voor het eerst sinds lange tijd, trokken we ons terug in een vergaderzaal in onze nieuwe hoofdzetel in Olen.

Reden van onze bijeenkomst (die uiteraard helemaal coronaproof georganiseerd was)? Nadenken over de toekomststrategie van KIKOEN! De opvangsector maakt zich immers klaar voor een nieuw decreet, met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen! Het nieuwe decreet (BOA) omvat naast buitenschoolse opvang (BOa) immers ook buitenschoolse activiteiten (boA).

Samenwerken zat en zit in ons DNA, maar we weten uit ervaring dat het niet vanzelf gaat… Werk aan de winkel dus!

In ware ‘Bob de Bouwer’-stijl (zie de gele helmen) gingen we aan de slag met allerhande oefeningen. We begonnen met de terugkoppeling van het huiswerk dat we eerder gekregen hadden over onze interesses en talenten.

Daarna stonden we stil bij de vijf krachten die we voor KIKOEN bepaalden: onze medewerkers, aanbod voor ouders en kinderen, inclusie, duurzaam organisatiemodel en tenslotte infrastructuur/inrichting. Deze vijf pijlers zullen onze focus voor de komende jaren bepalen.

Ten slotte gingen we nog op zoek naar onze sterke en minder sterke plekken: waar binnen de organisatie is de KIKOEN-visie al helemaal ingebed en waar vraagt dat nog extra aandacht!  

Aan het einde van de dag hadden we een ruwe versie voor het verdere plan van aanpak. De komende maanden werken we verder, in werkgroepjes, … om onze organisatie toekomstproof te houden!

We hebben de dag afgesloten met een kort reflectiemoment. Behoorlijk eensgezind was ‘moe maar voldaan’ de boodschap! Moe van een dag denkwerk, maar heel veel zin en energie om aan de slag te gaan! Zonder helmen, mét frisse hoofden!  

#wijdromen-durven-doen