KIKOEN behaalt kwaliteitslabel kleuteropvang

KIKOEN heeft sinds 1 januari 2022 een kwaliteitslabel kleuteropvang. En daar zijn we best fier op! 

Je hebt er misschien al van gehoord: er is een nieuw decreet Buitenschoolse Opvang & Activiteiten (afgekort BOA).

Met dit nieuwe decreet streeft de Vlaamse Overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang & activiteiten, voor álle kinderen en gezinnen. Dit betekent dat zij streven naar een samenwerking tussen alle partijen die een aanbod van buitenschoolse opvang & buitenschoolse activiteiten (Onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd & sport) binnen dezelfde gemeente. Het lokaal bestuur krijgt de regie in handen en zal samen met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelen. Zo kunnen zij het aanbod nog beter afstemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen. 

Het decreet heeft drie doelstellingen:

  • We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
  • We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
  • We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Kinderen krijgen op deze manier meer kansen om zich te amuseren én hun talenten te ontwikkelen.

 

 

 

In het BOA-decreet legt men de nadruk op kwaliteitsvolle kleuteropvang. Kleuters hebben een nog grotere behoefte aan een 'veilig nest', zorg & begeleiding. Elke organisatie die opvang voor kleuters organiseert, kan een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen. Dit krijg je enkel als je voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden.

Alle organisatoren van kinderopvang die een erkenning, toestemming of attest van toezicht gezins-en groepsopvang van Opgroeien (het vroegere Kind En Gezin) hadden, schakelden vanaf 1 januari over naar een locatie met kwaliteitslabel kleuteropvang.

Zoals we hierboven al aankondigden: KIKOEN is één van deze organisaties en draagt dus sinds 1 januari dit kwaliteitslabel kleuteropvang. En daar zijn we fier op, heel fier! #wijzijnfier

Wat betekent dit voor onze lagere schoolkinderen? Helemaal niets! We blijven met de grootste zorg voor álle kinderen zorgen en proberen elk van hen een fijne vrije tijd te laten beleven bij KIKOEN.

Wil je meer informatie over het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten? Of over het kwaliteitslabel kleuteropvang? Neem dan een kijkje op de website van Opgroeien.