Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' gevierd. 

In 1948 werd de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" door de VN aangenomen en ondertekend door alle landen van de wereld. Het doel van deze verklaring was en is ervoor te zorgen dat alle mensen in de wereld een menswaardig bestaan kunnen leiden. 

Omdat kinderen een speciale plaats innemen in de samenleving nam de VN op 20 november 1989 het "Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind" aan, dat opnieuw ondertekend werd door bijna alle landen in de wereld. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat uit een 40-tal artikels die meer duidelijkheid geven over specifieke rechten die voor minderjarigen gerealiseerd moeten worden en over de speciale bescherming die zij moeten krijgen.

Deze artikels worden samengevat in twaalf categoriën:

 • Recht op een gelijke behandeling
 • Recht op een eigen mening en op inspraak
 • Recht op een goed leven
 • Recht op een gezin
 • Recht op gezondheidszorg
 • Recht op spel, rust & cultuur
 • Recht op goed onderwijs & informatie
 • Recht om iemand te zijn
 • Recht op privacy
 • Recht op veiligheid & bescherming
 • Recht om samen te komen met anderen 
 • Verantwoordelijkheid van ouders & overheid 

Al deze rechten gelden voor alle kinderen over heel de wereld. Ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaag komen of hoe ze eruit zien. Ongeacht of ze arm of rijk zijn. En ongeacht of ze een handicap hebben of niet. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden. 

Niet alleen ouders & de overheid hebben een grote verantwoordelijkheid in het naleven van de Rechten van het Kind, ook de kinderopvang speelt hierin een belangrijke rol. Als kinderopvang tonen wij dat wij de Rechten van het Kind respecteren aan de hand van onze kindvisie. 

De Kindvisie van KIKOEN is opgebouwd rond drie speerpunten: 

 • Elk kind is uniek
 • Elk kind voelt zich veilig & geborgen 
 • Elk kind ontdekt & ontwikkelt op eigen tempo

Deze speerpunten zijn de bouwstenen van hoe we naar kinderen kijken, wat wij kinderen aanbieden en hoe wij handelen ten aanzien van kinderen.