Inclusiebril vs. deficitbril

Bij KIKOEN lopen heel wat mensen rond: we ontmoeten er dagelijks kleine en grote helden. En allemaal zijn ze uniek. Ze hebben allemaal hun eigen talenten, kenmerken, gewoonten & gebreken. Dat maakt dat onze KIKOEN-omgeving heel wat diversiteit kent én erg waardevol is. Het is een voorrecht om te mogen opgroeien in een omgeving vol diversiteit.

Een diverse omgeving vraagt een aangepaste kijk op mensen. Als we als organisatie willen inzetten op diversiteit en een inclusieve werking willen realiseren, moeten we ook een duidelijke inclusieve visie uitdragen. En deze visie vraagt aan onze medewerkers om hun inclusiebril op te zetten.

Deficitbril

Een manier van denken is het deficitdenken. Dat legt de nadruk op de tekorten van de mens en hoe we een kind zo snel mogelijk kunnen normaliseren. Het kijken met de deficitbril reduceert een kind ten onrechte tot zijn beperking. In de realiteit merken we dat heel wat medewerkers en andere betrokkenen vertrekken vanuit het deficitdenken. Dat is ook heel menselijk. Het is onze taak als organisatie om onze medewerkers mee te krijgen in het inclusiedenken en om hen te motiveren hun inclusiebril op te zetten.

Inclusiebril

Een inclusiebril, wat is dat? Wel, als we vertrekken vanuit de diversiteit van onze organisatie, betekent dit dat we rekening houden met de grote onderlinge verschillen tussen de kinderen. En dus ook de verschillen in ontwikkeling en mogelijkheden. Met onze inclusiebril op kijken we naar kinderen vanuit de mogelijkheden die zij hebben en niet vanuit hun tekorten.

We erkennen en waarderen de verschillen (oftewel diversiteit) tussen mensen. Onze visie op inclusie van kinderen met zorgnoden of specifieke zorgbehoefte past in een bredere visie op het omgaan met diversiteit.

Hieronder geven we graag een korte samenvatting van hoe er met beide brillen gekeken wordt naar kinderen, ouders & begeleiders.