Van idee naar project

Tijdens de sessie van de KIKOEN-booster in oktober experimenteerden we om van een idee een echt project te maken, dat we effectief willen realiseren in de praktijk.

We volgden hiervoor onderstaande stappen:

  • ideeën verzamelen
  • selecteren van een idee
  • omschrijving/concreet maken
  • anderen overtuigen van het idee
  • testen van het idee
  • plannen van het vervolg

Na inventarisatie van verschillende voorstellen selecteerden we één van de ideeën uit deze Booster-groep om verder mee aan de slag te gaan: themaboxen met daarin materiaal, aankleding, activiteiten, … die binnen KIKOEN kunnen rondreizen.

We leerden hoe dit idee concreet te krijgen door het gebruik van een projectfiche. Hierbij werd het idee gedetailleerd omgeschreven en uitgedacht.

We stelden doelen voorop, visualiseerden het eindresultaat en benoemden de voordelen ervan. Tevens hielden we rekening met mogelijke hindernissen, bedachten passende oplossingen en stonden stil bij wat en wie we hier allemaal voor nodig hebben.

We willen dit idee ook echt in praktijk brengen. Hieronder vind je ons plan van aanpak:

Ons doel is om tegen februari 2 boxen klaar te hebben. In november bepaalden we samen alvast 2 thema’s, die we voorlopig nog even geheim houden. We hopen dat jullie samen met ons uitkijken naar het resultaat en staan te popelen om de boxen op jullie locatie te kunnen uittesten!