Heldendag: 'Werken aan een straffe kleuterwerking'

Een duidelijke KIKOEN-identiteit zorgt ervoor dat we als medewerkers weten waar we naartoe willen en waar we voor staan. Dit is een belangrijke basis om met zelfvertrouwen en de nodige assertiviteit in onze job te staan en een constructieve samenwerking aan te gaan met externe partners.

Tijdens onze Heldendag maakten we onze identiteit meer concreet onder het motto #wijzijnfier. Zo konden onze KIKOEN-helden kiezen uit vijf workshops:

 • Talententas van onder het stof
 • Van opvangtijd naar vrije tijd
 • Ik bijt niet! – inclusie
 • Bouwen aan een straffe kleuterwerking
 • #ikbenfier

We maken een artikelreeks van vijf waarin we elke week een ander onderdeel van de KIKOEN-identiteit onder de loep nemen. Na talentontwikkeling, vrije tijd & inclusie is het nu de beurt aan kleuterwerking.

KIKOEN is een buitenschoolse kinderopvang met het kwaliteitslabel kleuteropvang. Maar om dit kwaliteitslabel te behouden, moeten we inspanningen leveren in onze opvang van kleuters.

Wauter Temmerman (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) nam ons mee in de wereld van kleuters. We gingen samen op zoek naar het antwoord op een centrale vraag: hoe kunnen we onze opvang optimaliseren voor onze allerkleinste KIKOEN-helden? Hoe kunnen we bouwen aan een straffe kleuterwerking?

Kleuters kunnen heel wat: ze houden van uitdaging & speelse avonturen. Maar om goed in te kunnen spelen op de noden van kleuters, kennen we best ook de ontwikkeling van de kleuters. Tijdens de workshop testte Wauter onze kennis over de lichamelijke, sociale, emotionele en verstandelijke ontwikkeling.

En wat blijkt? Het zit goed met onze kennis: we somden heel wat elementen op! #wijzijnfier

Probeer met kleuters onder woorden te brengen wat hun gevoel is: geef ze tijd en ruimte om hun verhaal te doen. En doe vooral geen 'Bingo-spel' door aan de hand van een vragenvuur te weten te komen wat hun gevoel is.

Noden van kleuters

Als we een ding geleerd hebben is het dit: 'onderschat kleuters niet'. Ze kunnen veel meer dan je denkt. Met kleuters kan je grenzen verleggen, eindeloos fantaseren en lekker gek doen!

Maar waar hebben kleuters dan nood aan? Het is belangrijk dat we kleuters comfort & vertrouwen, aandacht & begrip, uitdaging & vrijheid én impulsen & afwisseling bieden.

Een kleuterwerking vraagt een andere manier van werken aan onze begeleiders. Zowel op gebied van begeleidershouding als van aanpak. Er zijn zes competenties waarover de ideale kleuterbegeleider beschikt:

 • Geduld hebben
 • Positieve aandacht geven
 • Structuur bieden
 • Praten met kleuters
 • Kleuters 'aux sérieux' nemen
 • Meegaan in hun fantasie

Hoe weet je nu of je straffe kleuterwerking hebt?

Als organisator, begeleider of teamcoach kan je je eigen werking inschatten op basis van 3 pijlers (zie driehoek links): Spelen, zorg & structuur. Deze 3 pijlers moeten in evenwicht zijn. Het is normaal dat de ene pijler meer aanwezig is dan de anderen.. dit geeft je de kans eraan te werken om de balans te bereiken.

We verzamelden nog enkele tips & weetjes die doorheen de sessie aan bod kwamen:

 • een kleuter ziet een half hoge kast als muur
 • kleuters ervaren stoelen en tafels als zeer groot
 • ze leren veel, maar vergeten ook snel (bv. regels)
 • ze spelen niet lang met hetzelfde
 • voorzie voldoende aanbod zodat ze zelf kunnen kiezen
 • surf mee op de interesses van kinderen
 • kleuters spelen graag samen, apart