Heldendag: 'Ik bijt niet!'

Een duidelijke KIKOEN-identiteit zorgt ervoor dat we als medewerkers weten waar we naartoe willen en waar we voor staan. Dit is een belangrijke basis om met zelfvertrouwen en de nodige assertiviteit in onze job te staan en een constructieve samenwerking aan te gaan met externe partners.

Tijdens onze Heldendag maakten we onze identiteit meer concreet onder het motto #wijzijnfier. Zo konden onze KIKOEN-helden kiezen uit vijf workshops:

 • Talententas van onder het stof
 • Van opvangtijd naar vrije tijd
 • Ik bijt niet! – inclusie
 • Bouwen aan een straffe kleuterwerking
 • #ikbenfier

We maken een artikelreeks van vijf waarin we elke week een ander onderdeel van de KIKOEN-identiteit onder de loep nemen. Na talentontwikkeling en vrije tijd is het nu de beurt aan inclusie.

KIKOEN is een inclusieve buitenschoolse kinderopvang. Dit betekent dat we alle kinderen welkom willen heten op onze opvanglocaties, ongeacht hun specifieke ondersteuningsbehoeften.

In de praktijk merken we wel eens dat specifieke ondersteuningsbehoeften gepaard gaan met agressie. Wat is aggressief gedrag? En hoe ga je om met agressief gedrag? Nadine (oMvormiNg) vertelde er ons alles over in de workshop 'Ik bijt niet!'.

Wat is agressief gedrag? 

Agressief gedrag bij kinderen is gedrag dat zich geregeld voordoet en ongewenst is, in en door de omgeving van het kind (vriendjes, broers/zussen, begeleiders, leerkrachten, ...).

Er zijn verschillende soorten agressief gedrag: reactieve, proactieve, verbale, fysieke, psychische, ... De deelnemers schreven hun ervaringen met agressief gedrag op en plakten ze bij de juiste soort agressie. Zo kregen ze een beeld wat de meest voorkomende vormen zijn. 

Waarom zijn kinderen soms agressief?

Agressief gedrag van kinderen kan vele oorzaken hebben. Het kan een onderdeel zijn van de ontwikkeling van een kind (koppigheidsfase, puberteit, ...), samenhangen met het temperament & karakter, het kind kan moeilijkheden ondervinden in emotieregulatie, ...

Het allerbelangrijkste wat we moeten onthouden is dat er altijd een reden is waarom een kind agressief gedrag vertoont. Als we begrijpen waarom een kind gedrag vertoont, kunnen we gepast inspelen op de situatie.

 

 

Het is niet altijd gemakkelijk om met agressief gedrag om te gaan. Onze KIKOEN-helden kregen uitgebreid de kans om situaties te vertellen en om ervaringen te delen met elkaar.

Nadine gaf enkele tips rond omgaan met agressief gedrag en hoe je het soms kan voorkomen:

 • bewust negeren van (beginnend) storend gedrag
 • noem de naam van het kind hardop zodat hij/zij weet dat je in de buurt bent en ziet wat hij/zij doet;
 • geef signalen in lichaamstaal (veelbetekenende blik, gebaar met hand,...) om het kind bewust te maken van zijn/haar gedrag;
 • bied hulp aan bij hindernissen en voorkom zo frustraties;
 • gebruik humor & verbazing: een verrassingselement kan een gespannen situatie ontladen
 • geef het kind de kans om te kalmeren door hem/haar af te zonderen of een time-out te geven.
 • ga in gesprek als het kind gekalmeerd is, daarvoor heeft het geen zin. Geef gevolgen aan het gedrag als dit nodig is: vb. excuses aanbieden aan anderen.