BOA... Wadisda?

BOA…misschien heb je er al iets over waaien, hoor je het donderen in Keulen of denk je meteen aan een grote slang of sjaal met pluimen?

De BOA waarover wij het hier hebben, heeft niks met slangen en pluimen maar gaat over ‘het decreet houdende de organisatie van Buitenschoolse Opvang en de afstemming tussen buitenschoolse Activiteiten’. Niet zo exotisch dus…maar daarom niet minder belangrijk!

BOA is een Vlaamse wet die in werking is gegaan op 1 januari 2021 en die zegt hoe de buitenschoolse opvang er vanaf 2026 moet uitzien.


In grote lijnen kunnen we deze BOA wet als volgt samenvatten:

Wat moeten we realiseren?

 • Schoolgaande kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en recht op rust
 • Ouders de mogelijkheid geven om werk, opleiding en gezin vlot te combineren
 • Bijdragen tot een harmonieuze samenleving door een aanbod te creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen

Hoe moeten we dat realiseren?

 • Het gemeentebestuur is regisseur van een lokaal BOA beleid en ontvangt hiervoor vanaf 2026 Vlaamse subsidies
 • Deze subsidies zet het bestuur in voor de ontwikkeling van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang én activiteiten
 • Waarbij speciale aandacht gaat naar
  • kleuteropvang
  • kwetsbare gezinnen
  • kinderen met specifieke zorgbehoeften
  • multifunctioneel en efficiënt gebruik van infrastructuur
 • En waarbij er intensief wordt samengewerkt tussen organisatoren van buitenschoolse opvang én activiteiten (opvang, sport, jeugd, cultuur,…)

De wet voorziet een overgangsperiode van 2021 tot en met 2025 zodat organisatoren en gemeenten zich kunnen aanpassen en voorbereiden op die nieuwe toekomst.

Vandaag zitten wij dus volop in deze overgangsperiode en doen we er alles aan om KIKOEN BOA proof te maken. Het stelt ons in ieder geval gerust dat de grote lijnen van BOA prima verzoenbaar zijn met de visie en waarden van KIKOEN.

We wisten al enige tijd dat BOA eraan zat te komen, dus hebben we de afgelopen jaren en maanden alvast aan een stevige BOA fundering gebouwd: in Balen, Olen en Grobbendonk zijn we meer en meer opvang gaan organiseren binnen de schoolmuren, we hebben het managementteam versterkt door de aanwerving van een operationeel manager (Ellen Bisschops) en we hebben een innovatie officer (Jan Van de Vyver) aangesteld.

Is KIKOEN dan al helemaal klaar voor BOA?

Toch niet…we hebben wel nog wat stappen te zetten. Nog meer dan ooit zullen we extra aandacht (moeten) geven aan samenwerking, inclusie, lokaal maatwerk, het uitbouwen van een warm kleuternest, vrij spel & buitenspel, ouder- en kindparticipatie en het gedeeld gebruik van (school)infrastructuur.

Kortom, we weten wat ons te doen staat de komende maanden.
BOA…here we come…stap voor stap!