Agressie bij kinderen

In onze opvanglocaties krijgen we wel eens te maken met agressief gedrag van kinderen. Agressie heeft altijd een oorzaak. Kinderen raken overprikkeld en de emmertjes die zich de ganse dag vullen durven wel eens overlopen tijdens opvangmomenten.

Agressie heeft een grote impact op het kind zelf, de andere kinderen en onze begeleiders. Daarom gaan we met het team steeds op zoek naar de reden waarom een kind agressief gedrag vertoont, hoe we er best mee omgaan en hoe we dit gedrag kunnen vermijden.

Aan de hand van gesprekken met het kind en ouders, observaties en teambesprekingen proberen we de risicofactoren die agressie uitlokken te ontdekken en gaan we op zoek naar manieren om agressief gedrag te vermijden.

Wat is agressie?

Een definitie volgens ICOBA*: “Agressie is een emotie die je drijft tot handelen. Een innerlijke kracht die je helpt om jezelf te beschermen, te ontwikkelen, doelen te bereiken, op te komen voor je eigen grenzen en behoeften en je te positioneren in sociale interacties.”

We willen steeds benadrukken dat emotie er zeker mag zijn, wat je voelt kan je nu eenmaal niet veranderen, maar het negatieve gedrag dat eraan vasthangt keuren we wel af. Samen met het kind gaan we op zoek naar manieren waarop het kind zijn emoties op een (voor alle partijen) veilige manier kan uiten.

Crisisontwikkelingsmodel

We willen niet alleen de triggers leren herkennen, maar willen ook begrijpen wat een kind doormaakt tijdens een agressie-incident. 

Hiervoor doen we beroep op het crisisontwikkelingsmodel van ICOBA*.

Het crisisontwikkelingsmodel beschrijft het verloop van een agressie-incident in vijf fasen. Elke fase kent specifieke signalen en gedragingen bij het kind dat agressief gedrag stelt of dreigt te stellen. Deze signalen en gedragingen helpen ons om onze reacties gepast af te stemmen.

Het model geeft tips en handvaten per fase om het incident te de-escaleren of te stoppen. Dit helpt ons vooruit bij de aanpak van agressie-incidenten.

ICOBA (Iedereen Competent in het Beheersen van Agressie) is een kennis- en expertisecentrum rond grensoverschrijdend en agressief gedrag voor de Vlaamse social profit. We kunnen beroep doen op ICOBA voor ondersteuning in de vorm van informatie, tools, vorming,... rond agressie.