Achter de schermen bij KIKOEN!

<i><b>	Het "A-Team" van KIKOEN</b></i>

Het "A-Team" van KIKOEN

 

Om kinderen buiten de schooluren een fijne vrije tijd te bezorgen, zijn natuurlijk heel wat inspanningen achter de schermen nodig.  Debby, Saartje, An, Ellen en Tine zijn hiervoor de administratieve KIKOEN helden van dienst.

Ook wij, leden van het “A-team” van KIKOEN, hebben goede voornemens gemaakt voor 2021!

Welke dan? Wel, het zijn er twee; meer uniformiteit en efficiënter werken.

Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Het woordenboek omschrijft onze voornemens als volgt:

Efficiëntie: het bereiken van een doel met gebruik van zo weinig mogelijk middelen.

Uniformiteit: wat een gelijke vorm heeft of wat een eenheid vormt.

 

Met veel enthousiasme en met een nieuwsgierige blik zullen we daarom dit jaar onze belangrijkste administratieve processen in kaart brengen en ons volgende vragen stellen:

v  Hoe kunnen we onze klanten beter helpen?

v  Welke processen kunnen we uniformiseren over onze vier locaties heen?

v  Waar kunnen we de efficiëntie nog verhogen?

v  Hoe focussen we meer op duurzaamheid?

v  Benutten we de diverse talenten van onze teamleden wel genoeg?

Ons eerste proces “Inschrijven van een kind” ligt alvast onder onze loep. Onze focus zal vooral liggen op een warm welkom voor zowel ouders als kinderen!