10 geboden voor een goede communicatie

Het belang van de communicatie in de wandelgangen kan nauwelijks onderschat worden. Als je vraagt aan mensen wat ze belangrijk vinden op het werk, zullen ze vaak antwoorden dat goede sociale contacten en waardering het meest van belang zijn. Op een opbouwende manier in gesprek gaan is dus van groot belang als we willen dat alle medewerkers zich goed voelen op het werk. Maar hoe pak je dat aan, zo'n gesprek?

Met deze 10 geboden voor een goede communicatie kom je al een heel eind!

1. Gij zult positief zijn

In Klassieke beoordelingsgesprekken gaat het vaak over wat er allemaal misloopt, maar een goed gesprek legt juist de nadruk op wat er wél goed gaat. De kwaliteiten en sterke punten van je gesprekspartner staan centraal.

2. Gij zult initiatief nemen

Elk van de betrokken partijen kan het initiatief nemen om het gesprek aan te gaan wanneer hij of zij daar behoefte aan heeft.

3. Gij zult aandachtig zijn

Een goede verstandhouding tussen gesprekspartners is belangrijk om een goed gesprek te kunnen voeren. Dat betekent ook: aandachtig naar elkaar luisteren en je inleven in het verhaal van je gesprekspartner.

4. Gij zult u richten op de toekomst

Eventuele problemen worden benaderd als kansen om in de toekomst te groeien en beter te doen.

5. Gij zult een informele setting opzoeken

Aan de koffieautomaat, al wandelend tijdens de pauze of tijdens een gezellige lunch: een goed gesprek hoef je niet per se in een saai kantoor te voeren. Een informele setting helpt om een open, vertrouwelijke sfeer te creëren.

6. Gij zult tijd vrijmaken

Voor een goed gesprek loont het als je de nodige tijd en ruimte vrijmaakt om samen de diepte in te gaan.

7. Gij zult gelijkwaardigheid creƫren

Een te grote hiërarchische afstand is niet bevorderlijk om open en eerlijk met elkaar te communiceren. Een goed gesprek komt pas tot stand wanneer gesprekspartners het gevoel hebben dat ze op gelijke voet staan en vrijuit kunnen praten.

8. Gij zult u grondig voorbereiden

Beide gesprekspartners denken van tevoren grondig na over wat ze met het gesprek willen bereiken.

9. Gij zult niet over geld praten

Discussies over beloningen horen in principe niet thuis in een goed gesprek. De nadruk ligt op het bevorderen van eigenaarschap en werkvreugde.

10. Gij zult concrete doelstellingen formuleren

Een goed gesprek is informeel en per definitie positief, maar daarom niet geheel vrijblijvend. Er worden na afloop afspraken gemaakt, waar concrete resultaten aan gekoppeld worden.