Veel gestelde vragen

In de lijst hieronder sommen we nog een aantal veelgestelde vragen en hun antwoorden op.

Vind je het antwoord op je vraag niet? Neem dan een kijkje bij de praktische informatie op deze website of in het huishoudelijk reglement.

Alle schoolgaande kinderen vanaf 2,5 jaar tot einde lagere school zijn welkom bij KIKOEN.
Kinderen vanuit het bijzonder onderwijs zijn welkom tot maximaal 14 jaar.


Natuurlijk! We moedigen dat zelfs aan. Na aanmaak van je dossier in i-Active* contacteert de begeleiding je om kennis te maken. Word je niet gecontacteerd, neem dan gerust zelf contact op met de locatie voor een afspraak!

* i-Active is ons online inschrijfsysteem.


Ja, ook kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte of zorgnood zijn welkom bij KIKOEN.
Samen met de ouders en het team bekijken we graag wat de mogelijkheden zijn. Voor meer info of een afspraak neem je best contact op met onze inclusiecoach.


Voor het eerste opvangmoment maak je online een account aan bij KIKOEN. De link hiervoor vind je onder 'praktische informatie - eerste keer?'
Zodra je dossier goedgekeurd is ontvang je logingegevens waarmee je zelf opvangmomenten kan reserveren in ons softwareprogramme i-Active*.

* i-Active is ons online inschrijfsysteem.


Ja dat mag zeker.
We vragen je wel om dit schriftelijk mee te delen. Tijdens deze onderbreking valt je kind niet onder de verantwoordelijkheid van KIKOEN.


Kinderen die 's morgens bij KIKOEN zijn kunnen er rustig samen ontbijten. Geef wel een ontbijtpakket mee met je kind.


Voor de pauzemomenten voorzie je een stuk fruit of een gezond tussendoortje. Als je kind tijdens de middag blijft eten zorg je voor boterhammen.
Om te drinken geef je een hervulbare drinkfles mee. 


Als je kind te ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar KIKOEN komen.


In principe wordt er geen medicatie toegediend, dus vraag aan je huisarts om medicatie voor te schrijven die bij voorkeur 's morgens en 's avonds thuis genomen kan worden. Als het écht niet anders kan dan bezorg je hiervoor een attest van de behandelende arts aan de begeleiding met volgende gegevens:naam kind - naam medicijn - dosering - tijdstip inname - toedieningswijze


Ja dat mag, maar we vragen je wel om ons te verwittigen zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.


Kinderen krijgen de kans en ruimte om huiswerk te maken, maar we bieden geen huiswerkbegeleiding.


Wanneer er op het moment van je reservatie geen plaats vrij is, komt je kind op de reservelijst. Kinderen op de reservelijst kunnen doorschuiven naar de effectieve opvanglijst tot uiterlijk 1 werkdag vooraf om 14u.
Kan je kind elders terecht, dan is het belangrijk dat je je reservatie op de reservelijst annuleert.


Natuurlijk, we raden dat zelfs aan! Je kan een domiciliëringsattest opvragen bij de administratieve dienst. 


Maandelijks krijg je via mail een melding wanneer je jouw factuur kan raadplegen in je i-Active* account. Je vindt je factuur onder menu 'Financieel - Rekeningen'.

* i-Active is ons online inschrijfsysteem.


Voor kinderen jonger dan 14 jaar maken we een fiscaal attest aan. De gegevens van je fiscaal attest worden automatisch ingevuld op je belastingaangifte via Belcotax-On-Web. Je kan je attest ook raadplegen en afdrukken in je i-Active* account, onder het menu 'Financieel - fiscale attesten'. 

* i-Active is ons online inschrijfsysteem.


Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor vakantieopvang. Daarom maken we twee maal per jaar automatisch een attest voor je ziekenfonds. Je kan je attest raadplegen en afdrukken in je i-Active* account, onder het menu 'Financieel - attesten mutualiteit'.

* i-Active is ons online inschrijfsysteem.


KIKOEN kent sociaal tarief toe wanneer je een attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds bezorgt of na aanvraag bij het OCMW of Sociaal Huis. Sociaal tarief wordt niet met terugwerkende kracht toegekend en is altijd geldig voor het lopende kalenderjaar tot 31 december.