Meer dan 20 jaar kinderopvang in Olen

Vandaag werd het hele Olense KIKOEN-team uitgenodigd in het administratief centrum. Daar werden ze gehuldigd om hun dagelijkse inzet voor de buitenschoolse kinderopvang in Olen. En dat intussen meer dan 20 jaren lang.

Opgestart in 1996

Eind augustus 1996 maakte Olen voor het eerst kennis met het IBO: de Olense Kinderclub werd opgericht en enkele dagen later werden de eerste kinderen welkom geheten. Meteen van bij de start kon elk kind dat voor en na school opvang nodig had terecht in zijn eigen parochie. Een team van 6 begeleidsters en 1 coördinator legden het fundament van wat intussen KIKOEN is.

Van Olense Kinderclub tot KIKOEN

Intussen groeide de Olense Kinderclub uit tot wat het vandaag is. Na 16 jaren onder de vleugels van het gemeentebestuur werd in 2012 beslist in zee te gaan met KIKOEN. Zij namen de praktische organistie van de buitenschoolse kinderopvang over en bouwden het verder uit waardoor er op dit moment in zes Olense locaties kinderen worden opgevangen.

Dankzij het team

Behalve aandacht voor de meer dan 20 jaren buitenschoolse kinderopvang in Olen werd vooral ook de inzet van het ganse team in de kijker gezet. Dankzij de inzet van de vele tientallen begeleiders, teamcoaches, administratief en logistieke medewerkers werd KIKOEN een plek waar kinderen graag vertoeven. We maken graag de belofte om daar nog minstens 20 jaren mee door te gaan.