Anders organiseren

1. Van een organisatie met 4 vestigingen naar een netwerkorganisatie van 22 teams

KIKOEN vzw is gegroeid door een reeks van lokale overnames en dit is ook merkbaar in de structuur van de organisatie. Met onze huidige organisatiestructuur focussen we momenteel teveel op het optimaliseren van de lokale entiteiten en te weinig op de organisatie als geheel. Door de regionale organisatie/lokale tussenschotten worden competenties, talenten en middelen niet altijd efficiënt ingezet. 
We willen de tussenschotten weghalen en evolueren van locatiegebonden coördinatoren naar locatieoverschrijdende teamcoaches die alle teams  de nodige ondersteuning bieden. 
 

2. Op weg naar meer zelfsturing en autonomie

We zijn er ook van overtuigd dat de teams zelf het meest impact hebben op de kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangproces. Door hen de verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven over dit proces, zullen zij bereid zijn het beste van zichzelf te geven. Gelukkige, fiere begeleiders maken tevreden klanten (ouders en kinderen). 
Daarnaast merken we dat we nog meer aandacht moeten hebben voor de samenstelling en complementariteit van de teams. In lijn met onze kernwaarde ‘diversiteit’, willen we ook meer diversiteit terugvinden in onze teams. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit op vlak van gender, leeftijd, competenties, interesses etc. sterkere teams maakt.
 

Dit project wordt mede gefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap.